Životinjske vrste koje nastanjuju nacionalne i prirodne parkove u Hrvatskoj

Image result for Životinjske vrste koje nastanjuju nacionalne i prirodne parkove u HrvatskojJeste li se ikad zapitali koje se sve životinjske vrste nalaze u zaštićenim parkovima na području Republike Hrvatske? Prije nego pripremite sve rekvizite i krenete u avanturu istraživanja naših predivnih hrvatskih parkova, svakako vam preporučamo da bacite oko na sljedeći popis i budete spremni na mogući susret sa životinjama koje borave u takvim prekrasnim ambijentima.

 • Nacionalni park Plitvička jezera: medvjed, vuk, ris, sova, jastrebača, vidra.
 • Nacionalni park Paklenica: divokoza, medvjed, vuk, ris, suri orao.
 • Nacionalni park Risnjak: ris, medvjed, vuk, lipljen, leptir.
 • Nacionalni park Mljet: sredozemni galeb, morski vranac, škanjac osaš, vjetruša, sova ušara.
 • Nacionalni park Kornati: morski vranac, plemenita periska, puž bačvaš, glavata želva, dobri dupin, smeđa čiopa.
 • Nacionalni park Brijuni: zečevi, vjeverice, jelenska divljač, mufloni, morske kornjače, morske ribe, dupini, šišmiši, razne ptice i dr.
 • Nacionalni park Krka: čovječja ribica, šišmiši, vidra, visovačka pastrva.
 • Nacionalni park Sjeverni Velebit: medvjed, vuk, ris, divokoza, tetrijeb, djetlići, sove, podzemna fauna.
 • Park prirode Kopački Rit: štekavac, dabar, vidra, jelen, ptice močvarice, divlja svinja.
 • Park prirode Biokovo: vuk, suri orao, divlja mačka, poskok, uskrsni leptir, divokoza, muflon.
 • Park prirode Medvednica: škanjac, vodenkos, žuti mukač, potočni rak, alpska strizibuba, dugokrili pršnjak, južni potkovnjak.
 • Park prirode Velebit: tetrijeb, vuk, ris, divokoza, medvjed, suri orao, vidra, hrvatski pijor.
 • Park prirode Učka: suri orao, podzemni kornjaš – Božičevićev filtrator, crni daždevnjak.
 • Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje: medvjed, vuk, 11 vrsta šišmiša, 110 vrsta ptica te brojni endemski špiljski organizmi.
 • Park prirode Lastovsko otočje: rakovi – kolonije jastoga, hlapovi, kuke, rakovice, puževi – tritonova truba, prugasta mitra i puž bačvaš, nekoliko vrsta dupina i kornjača.

Prilikom boravka u prirodi, posebna se pažnja treba posvetiti zabranama koje su propisane Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN br. 144/13 i 73/16), odnosno treba voditi računa o očuvanju svih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Čovjekovo ponašanje može ugroziti prirodna staništa i negativno utjecati na dugoročnu rasprostranjenost i brojnost životinjskih populacija.