Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj

Kako je navedeno na službenoj web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, čak je 8,56% teritorija Republike Hrvatske pod nekakvom vrstom zaštite, a to je sveukupno 7502,66 km2 evidentiranih i zaštićenih površina. Takvih je punktova čak 420 te se oni dijele prema kategorijama zaštite koje su navedene dalje u tekstu koji slijedi.

Slijedi prikaz pojedinih zaštićenih područja prema navedenim kategorijama, a čija zaštita proizlazi iz odredaba Zakona o zaštiti prirode.

STROGI REZEImage result for Zaštićena područja u Republici HrvatskojRVATI:

1. Bijele i Samarske stijene,

2. Hajdučki i Rožanski kukovi.

POSEBNI REZERVATI:

U Republici Hrvatskoj registrirano je i zaštićeno sveukupno 78 posebnih rezervata, od kojih valja spomenuti sljedeća: rezervati šumske vegetacije (36), ornitološki rezervati (22), botanički rezervati (9), zoološki rezervati (2), ihtiološki rezervat (1), ihtiološko-ornitološki rezervat (1), paleontološki rezervat (1), geografsko-botanički rezervat (1) te botaničko-zoološki rezervat (1).

NACIONALNI PARKOVI:

1. Nacionalni park Brijuni,

2. Nacionalni park Krka,

3. Nacionalni park Kornati,

4. Nacionalni park Mljet,

5. Nacionalni park Paklenica,

6. Nacionalni park Plitvička jezera (nalazi na Popisu svjetske prirodne baštine UNESCO-a),

7. Nacionalni park Risnjak,

8. Nacionalni park Sjeverni Velebit.

PARKOVI PRIRODE:

1. Park prirode Biokovo,

2. Park prirode Kopački rit (nalazi se na Popisu močvarnih područja od međunarodnog značaja i na Popisu važnih ornitoloških područja Europe),

3. Park prirode Lastovsko otočje,

4. Park prirode Lonjsko polje (nalazi se na Popisu močvarnih područja od međunarodnog značaja i na Popisu važnih ornitoloških područja Europe),

5. Park prirode Medvednica,

6. Park prirode Papuk,

7. Park prirode Telašćica,

8. Park prirode Učka,

9. Park prirode Velebit (nalazi se na Popisu rezervata biosfere UNESCO-a),

10. Park prirode Vransko jezero (nalazi se na Popisu močvarnih područja od međunarodnog značaja i na Popisu važnih ornitoloških područja Europe),

11. Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Ostala se zaštićena područja u Republici Hrvatskoj dijele na sljedeće kategorije:

– regionalni park,

– spomenik prirode,

– značajni krajobraz,

– park-šuma,

– spomenik parkovne arhitekture.