Projekt DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama

Projekt DRAVA LIFE, koji je zapImage result for Projekt DRAVA LIFEočet 2015. i provodi se sve do 2020. godine, čiji ukupan proračun iznosi 4,592.898 €, odličan je primjer uspješno iskorištenih fondova Europske Unije za očuvanje i zaštitu prirode. EU fondovima sufinancirat će se 60% ukupne projektne vrijednosti, i to putem EU programa LIFE, dok će partneri izdvojiti sredstva za namirenje 40% projektnih troškova. Projekt je uspješno kandidiran na EU fondove 2014. godine i u potpunosti se provodi na području Republike Hrvatske.

Cilj je inicijative da se adekvatno zaštite riječni ekosustavi te se posebno fokusira na očuvanje rijeke Drave, koja je klasificirana kao poluprirodna rijeka, budući da je ostao samo mali dio slobodnog toga na kojemu nisu izgrađene hidroelektrane. Projektom je obuhvaćeno 310 kilometara, odnosno cijela dužina rijeke Drave u Hrvatskoj, izuzev dijela koji je sastavni dio Parka prirode Kopački Rit.

Projektom se planiraju sanirati postojeće i izgraditi nove vodne građevine, zajedno s pratećom infrastrukturom riječnog ekosustava, čime će se zaštiti flora i fauna koje su obuhvaćene u područjima NATURA 2000.

Projektne aktivnosti realizirat će putem uske suradnje Hrvatskih voda s javnim ustanovama koje su nadležne za zaštitu prirode i s nevladinim udrugama koje se bave predmetnom tematikom, koje će zajedno stvarati inovativni pristup upravljanja rijekama u Republici Hrvatskoj, pokušavajući se posebno fokusirati na očuvanje prirode i na održivu zaštitu od poplava, što je svakako vrlo aktualna tema u našoj državi. Projektom će se posebno analizirati zalihe podzemnih voda te će se pokušati poboljšati infiltracija površinskih u podzemne vode, što bi povećalo otpornost ekosustava poplavnih područja Drave.

Dobrobiti projekta osjetit će i lokalno stanovništvo svih sedam lokacija duž rijeke Drave na kojima će se provoditi projektne aktivnosti, jer se projektom planira realizacija rekreacijskih područja za provođenje aktivnosti poput ribolova i kupanja. Također treba naglasiti da su projektom predviđene i mnogobrojne obrazovne i edukativne aktivnosti koje će se realizirati u suradnji s lokalnim institucijama i kojima će se senzibilizirati lokalno stanovništvo i usmjeriti posjetitelji.