Hrvatska šesta u Europi po kakvoći voda

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, dana 29. lipnja 2018. godine, objavila je Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2017. godinu, prema kojemu je Hrvatska na šestome mjestu.

Izvor takve informacije je Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi Europske agencije za okoliš (EEA), kojim se detaljno opisuje kakvoća voda i mora u državama Europske Unije i u Albaniji i Švicarskoj.

Radi se o važnom izvještaju ne samo za nas, već i za sve turiste koji odabiru Hrvatsku kao ljetnu destinaciju, jImage result for Hrvatska šesta u Europi po kakvoći vodaer se njime dokazuje da se na našim plažama može zaista uživati u kristalno čistome moru. Izvještajem su također obuhvaćene i površinske kopnene vode, odnosno jezera i rijeke.

Vrlo je važno uzeti u obzir činjenicu da su čak 64 europska kupališta zatvorena zbog nezadovoljavajuće kakvoće vode, a najveći broj takvih kupališta nalazi se u Francuskoj (27), u Njemačkoj (10) i u Danskoj (5). Zanimljivo je da je po jedno kupalište zatvoreno čak i u Grčkoj i na Cipru, dok u Hrvatskoj niti jedna točka ispitivanja nije ocijenjena kao nezadovoljavajuća, a ispitivanje je provedeno na ukupno 976 točaka. Čak je 93,5% točaka ocijenjeno ocjenom “izvrsno”.

Podaci o kakvoći mora za kupanje obrađuju se u skladu s Direktivom EU o kakvoći voda za kupanje, dok su ispitivanja na nacionalnoj razini uređena odredbama Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i Uredbe o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14). U Hrvatskoj su ustrojene Baza podataka o kakvoći mora u Republici Hrvatskoj i Baza podataka o kakvoći voda za kupanje u Republici Hrvatskoj, putem kojih se može pristupiti aktualnim i arhivskim podacima o kakvoći mora i o kakvoći vode za kupanje.

Radi se o važnom priznanju za Hrvatsku jer, osim činjenice da naša zemlja obiluje prirodnim ljepotama, bogatom prirodnom i kulturnom baštinom, podatak o kvaliteti naše vode dodatno dokazuje da je naša obala pravi biser Jadrana. Tu se zaista može uživati u prekrasnoj netaknutoj prirodi.