HAOP će uskoro unaprijediti sustav za praćenje zaštite vrsta

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu postala je korisnicom bespovratnih sredstava iz EU fondova za realizaciju projekta koji ima za cilj razvoj sveobuhvatnog sustava za praćenje očuvanosti flore i faune.

Projekt će se provoditi dImage result for HAOPo konca 2022., a znatno će doprinijeti ispunjavanju zadaća RH za zaštitu prirode – obveze koje su definirane u postupku pristupanja naše države Europskoj uniji.

Sveukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 82 milijuna kuna, a intenzitet dodijeljene potpore je od 85%.

Ovim će se projektom uspostaviti sustav za praćenje statusa zaštite flore i faune koji su od posebnog interesa za Europsku Uniju. Praćenje stanja očuvanosti će se vršiti za 322 vrsta i to putem modernih informacijskih sustava, kojima će se procedura monitoringa znatno olakšati i unaprijediti.

Realizacijom projektnih aktivnosti postići će se EU standardi koji su definirani za očuvanje i za zaštitu okoliša. Realizirati će se određene mjere koje će omogućiti očuvanje prirode priroda i korištenje resursa koji se nalaze u prirodi na održiv i dugoročan način. Također, poboljšati će se sustav monitoringa, zbog čega će se znatno olakšati i postupak podnošenja izvještaja o poduzetim mjerama. Izvještaji moraju jasno prikazivati koji su rezultati postupka očuvanosti zaštićenih vrsta, kao i populacija životinja koje se pojavljuju na području Republike Hrvatske.

Osim provođenja aktivnosti nabave izvrsnog informacijskog sustava za praćenje, prikupljanja podataka, obrade i analize prikupljenih podataka, projektom su također predviđene i edukativne aktivnosti za adekvatno kapacitiranje dionika za samostalno daljnje funkcioniranje sustava.

Takvim će se sistemom postići svi zadani ciljevi u vidu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz postupka usklađenja sa EU zakonodavstvom ali će se, što je još važnije, znatno unaprijediti sustav za očuvanje prirode na području Republike Hrvatske.

Radi se o malom koraku prema ispunjenju zacrtanih ciljeva Europske Unije u vidu zaštite okoliša i održivog razvoja, koji će imati znatan utjecaj na sustav upravljanja bioraznolikošću na našem teritoriju.